Klub SP2PUT

Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy

Archiwum ‘Komunikaty dla Klubowiczów’ Category

19-Paź-2017

Bezpieczna podróż za granicę

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w podróży za granicę.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Na etapie planowania upewnij się, czy organizator wyjazdu jest wiarygodny. Najlepiej korzystać z usług znanych i wiodących przedsiębiorstw turystycznych, zarejestrowanych w Polskiej Izbie Turystyki.
 • Zapoznaj się z przepisami prawa oraz zwyczajami obowiązującymi w państwie pobytu oraz państwach przez, które będziesz przejeżdżał, w zakresie obowiązku wizowego, wymaganych środków płatniczych na pokrycie kosztów pobytu lub przejazdu, warunków przewozu zwierząt itp. Lista państw, do których obywatele polscy mogą udawać się bez wizy, jest dostępna na stronach internetowych MSZ msz.gov.pl.
 • Pamiętaj, że dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest paszport. Natomiast do krajów Unii Europejskiej również dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed rozpoczęciem podróży każdorazowo należy upewnić się czy posiadamy własny dokument oraz sprawdzić czy jest ważny oraz niezniszczony (dotyczy to w szczególności dzieci i osób wymagających opieki). Dzieci do lat 16 wpisane do paszportów swoich rodziców lub prawnych opiekunów mogą przekraczać granicę tylko w towarzystwie osoby, do paszportu której zostały wpisane. Dzieci mogą także przekroczyć granicę na podstawie własnego dowodu osobistego.
 • Posiadacz paszportu nie może w nim dokonywać żadnych samodzielnych wpisów lub adnotacji. Wpisów do paszportu (w tym dzieci) mogą dokonywać wyłącznie uprawnione organy.
 • Ustal i zanotuj numer telefonu i adres polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej w państwie, do którego planujesz podróż.
 • Wskazanym jest abyś zapoznawał się z ulotkami oraz plakatami informacyjnymi wywieszonymi m.in. w drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich przejściach granicznych oraz na dworcach komunikacji kolejowej i samochodowej, które zawierają informacje i ostrzeżenia o miejscach niebezpiecznych oraz o trybie postępowania w przypadku utraty dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży.
 • Osoby, przebywające czasowo na obszarze pasa małego ruchu granicznego (obszar po obu stronach granicy państwowej, każdy o szerokości 15 km) mogą przekraczać granicę państwową z Republiką Czeską i Słowacką oraz Republiką Federalną Niemiec w ramach małego ruchu granicznego po uzyskaniu urzędowego poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy.
 • Planując kilkugodzinną wycieczkę sprawdź w jakich godzinach czynne jest przejście graniczne, w którym będziesz przekraczał granicę państwa, jakim środkiem transportu możesz przekroczyć granicę oraz np. czy przeprowadzana jest w nim również inna kontrola np. weterynaryjna zwierząt. Kompleksowe informacje o przejściach granicznych możesz uzyskać na stronie internetowej Straży Granicznej sg.gov.pl.
 • Wyjeżdżając z kraju możesz zwrócić się na przejściu granicznym do Straży Granicznej o potwierdzenie daty wyjazdu z Polski stemplem kontroli granicznej – pozwoli to uniknąć problemów z ustalaniem czasu pobytu w innym państwie.
 • W przypadku utraty dokumentu paszportowego za granicą pamiętaj, że obywatel polski może wjechać do swojego kraju bez paszportu (nie ponosząc żadnych konsekwencji), należy jednak o tym fakcie poinformować Straż Graniczną podczas przekraczania granicy państwowej.
 • Obywatele RP mogą na terytorium Polski kierować tylko pojazdami zarejestrowanymi w naszym kraju. Tak więc, przy wjeździe do kraju pojazdem zarejestrowanym za granicą obywatel Polski musi wylegitymować się wizą pobytową innego państwa lub wizą stwierdzającą zatrudnienie za granicą. Jeśli pojazd został zakupiony za granicą, należy fakt ten zgłosić podczas odprawy granicznej w celu dopełnienia formalności celnych.

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/poradnik-bezpieczna-po

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
18-Paź-2017

Wtorkowe testy łączności przez całą Polskę – podsumowanie

Radomska Grupa Radiowa podsumowała wczorajszą sesję foniczną przez całą Polskę na częstotliwości 144,500MHz:

http://www.hf.radom.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacje węzłowe i brzegowe:
SP2JP, SP2PUT, SP2WH, SQ2WSZ, SQ3TGV, SP3SXB, SP5BRD, SQ5PET, SQ5RIQ, SQ5EBM, SP8I, SQ8RB, SP9DLM

Stacje nasłuchujące /ponad 40/:
SQ5WF, SQ5OUU, SQ7HGB, SQ8PL, SP5ME, SQ5OMO, SP5P, SO5PRZ, SQ5T, SP5DLX, SP5L, SP5NOF, SP5SO, SQ9MLZ, SQ5PTZ, SQ5PEO, SQ5WK, SP5UX
 i wielu kolegów słuchających ….

Akcję wsparli:
+ Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy
+ Krótkofalowcy z Torunia i okolic
+ Eksperymentalny węzeł Echolink
+ Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa

Osobne podziękowania kierujemy do Klubowiczów SP2PUT – według zebranych danych, poza stacjami wyznaczonymi do łączności /według kryterium systemu antenowego, mocy 100W w paśmie 2m i lokalizacji/, około 20 Klubowiczów prowadziło nasłuchy na swoich radiostacjach i Klubowym WebSDRze.

Ze względu na silne zakłócenia na częstotliwości 145,525MHz, lokalne podsumowanie testu prowadzone było na częstotliwości 145,575MHz.

Ukłony dla Waldemara SP2ONG za udostępnienie całej infrastruktury Echolinku i Wojciecha SQ2WSZ z Kujawskiej Sieci Łączności Kryzysowej za wzorową współpracę!

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
18-Paź-2017

Sieć łączności kryzysowej SP Emergency Communications PZK

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Maciejem SQ5EBM, który w „Trójce” Polskiego Radia opowiada o SP EmCom PZK i MASR PZK.

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
18-Paź-2017

Poradnik „Bezpieczna podróż” – Przed podróżą

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w podróży.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Materiał „Bezpieczna podróż” to zbiór praktycznych porad i wskazówek, które mogą okazać się pomocne przy planowaniu wyjazdów np. na święta lub wakacje.

Niektóre z przedstawionych uwag wydadzą się Państwu oczywiste, jednak przed podróżą, w pośpiechu, często zapomina się o tych najprostszych i najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

Przygotowując się do podróży samochodem, pociągiem czy samolotem, a także przed wyjazdem zagranicznym, warto zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i zastosować się do umieszczonych w nich wskazówek.

Dzięki temu podróż będzie przebiegać bez przykrych niespodzianek, a Państwo i Państwa bliscy będą czuć się bezpieczniej.

Przed podróżą

 • Udając się w podróż powinieneś rozważyć możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 • Poinformuj sąsiadów i rodzinę o wyjeździe i miejscu pobytu oraz poproś ich o ewentualną opiekę nad mieszkaniem. Pozostaw również numeru telefonu kontaktowego.
 • Zwracaj uwagę na posiadane przy sobie dokumenty oraz sposób ich zabezpieczenia. Przechowuj je tak, żeby nie dopuścić do ich zagubienia lub kradzieży. Korzystając z komunikacji publicznej przechowuj je w torbie lub portfelu (nie na wierzchu). Unikaj zatłoczonych miejsc.
 • Podróż będzie przyjemniejsza jeżeli przed wyjazdem sprawdzisz czy urządzenia domowe podłączone do instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej są wyłączone.
 • W przypadku wykonywania czynności służbowych przez nieumundurowanych funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej masz prawo żądać od nich okazania legitymacji służbowej oraz zanotować numery legitymacji i organ, który ją wydał oraz nazwiska funkcjonariuszy.

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/poradnik-bezpieczna-po

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
17-Paź-2017

Testy łączności przez całą Polskę także na SQ2YC-L EchoLink Node 582308

Akcja testów łączności przez całą Polskę zyskała wsparcie wybitnego eksperta IT – Kolegi Waldemara SP2ONG.

Toruński eksperymentalny węzeł echolink SQ2YC-L pracujący w trybie cross band na 144.975 MHz i na 432.875 MHz będzie za godzinę linkować na 144,500MHz.

http://sp2torun.ddns.net/?p=804

http://sq2yc.qrz.pl/

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
17-Paź-2017

Sesja foniczna przez całą Polskę FM 144.500MHz – sieci SP EmCom włączają się do akcji :-)

 

Za dwie godziny o 21.00 rozpoczną się testy foniczne łączności przez całą Polskę na częstotliwości 144,500MHz.

Do akcji włączają się kolejne sieci SP EmCom.

http://www.hf.radom.pl/

Serdecznie pozdrawiamy Kolegów z MASR 🙂

http://www.masr.pl/news.php

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
17-Paź-2017

Testy łączności przez całą Polskę na FM 144,500MHz

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze!

Zapraszam do nasłuchu i ewentualnego zgłoszenia się w razie potrzeby w testach łączności przez całą Polskę,

organizowanych przez Radomską Grupę Radiową: http://www.hf.radom.pl/#,

które będą prowadzone dziś w godz. 21.00-21.30 na FM 144,500MHz.

Oczywiście, klubowa częstotliwość 145,525MHz będzie także aktywna – zapraszamy do łączności. 🙂 🙂

 Koordynator ASŁK Grzegorz SQ2RBY

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
17-Paź-2017

Ważne informacje w razie wypadku lub zagrożenia

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w razie wypadku lub zagrożenia.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /dawniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

NUMERY ALARMOWE

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ALARMOWY – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

 

Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. Straży Miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i prądu, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – także agenta ubezpieczeniowego.

 

Dzwoniąc na numer alarmowy podaj:

 • dokładny adres z nazwą miejscowości,
 • co się stało,
 • liczbę osób poszkodowanych,
 • stan poszkodowanych,
 • nazwisko i telefon.

UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 • Nagły wypadek może się zdarzyć nawet w najbezpieczniejszym miejscu i wśród najbardziej odpowiedzialnych osób.
 • Najczęstszymi ofiarami nagłych zdarzeń są dzieci i ludzie w podeszłym wieku, dlatego zwracajmy szczególną uwagę na miejsca, w których zwykli przebywać.
 • Zapewnij dzieciom odpowiednią edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do nieznajomych, psów i dzikich zwierząt.
 • Jeżeli zamierzasz wybrać się w dalszą podróż, to staraj się do niej odpowiednio przygotować. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie podróży i spodziewanym czasie swojego powrotu.
 • Przygotuj się przed sytuacją kryzysową – przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć.

 

W RAZIE ZAGROŻENIA

 • Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia.
 • Poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
 • Gdy jesteś poza domem , skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.
 • Nie poddawaj się panice, dawaj przykład rozumnych zachowań.
 • Słuchaj komunikatów podawanych w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych lub przez właściwe służby ratownicze.

 

DOMOWA APTECZKA

Podstawowe wyposażenie domowej apteczki zawierać powinno:

gazę opatrunkową jałową, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chustę trójkątną, koc ratowniczy (folię NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny.

 

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni/13991,Wazne-informacje-w-razie-wypadku-lub-zagrozenia.html

Do pobrania: wazne_informacje_w_razie_wypadku_lub_zagrozenia

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
16-Paź-2017

Jak się zachować w czasie silnego wiatru

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w czasie silnego wiatru.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /dawniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów.
 • W przypadku wystąpienia silnych porywów wiatru unikaj przebywania na otwartej przestrzeni; najlepiej szukaj schronienia w budynku.
 • W mieszkaniu i domu zamknij okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz).
 • Z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń (lub zabezpiecz) przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.).
 • Silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu – miej w domu świece z zapałkami, latarkę na dynamo lub na baterie, radio na baterie, zapasowe baterie; naładuj telefony komórkowe.
 • Przebywając na zewnątrz, postaraj się nie stać pod drzewami, nie podchodź blisko budynków, nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, szyldami, tablicami reklamowymi, rusztowaniami itp.
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych.
 • Podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami.
 • Zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach.
 • Pamiętaj, że podczas silnego wiatru temperatura odczuwana przez człowieka jest o kilka stopni niższa niż ta, którą wskazuje termometr.

 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

112 – ogólnopolski numer ratunkowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni/13992,Jak-sie-zachowac-w-czasie-silnego-wiatru.html

Do pobrania: jak_sie_zachowac_w_czasie_silnego_wiatru

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w dziele: Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej, Komunikaty dla Klubowiczów
14-Paź-2017

Paczka prezentów od Artura LB9MG :-)

Kłaniamy się nisko Arturowi LB9MG z oddalonej klubowej placówki na dalekiej północy – w Norwegii,  za nadesłane prezenty dla macierzystego Klubu SP2PUT!

Zachwycamy się profesjonalnym wykonaniem!

Wszystkich Klubowiczów, Sympatyków SP2PUT i Szanownych Gości zapraszamy do odwiedzenia strony Artura LB9MG i przestudiowania jego niezwykle interesujących projektów:

http://lb9mg.no/

 

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Konstrukcje i sprzęt