Klub SP2PUT

Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy

Archiwum ‘Szkolenie radiooperatorów’ Category

9-Sty-2012

Aktywność Klubowiczów

Obecnie większość krótkofalowców w Polsce i na świecie wykorzystuje w swoim hobby wsparcie komputerowe w postaci programów logujących – automatycznie zapisujących szczegółowe dane z poszczególnych łączności – QSO.

Krótkofalarstwo i nowoczesne technologie komputerowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Wydaje się, że przyszłość krótkofalarstwa coraz bardziej łączyć się będzie z informatyzacją i techniką cyfrową. SDR – krótkofalarskie radia sterowane programowo są tego najlepszym przykładem.
Także „zaraza D-STAR” – modulacji cyfrowej DV, a co za tym idzie, prawie idealnego audio, bez zakłóceń, szumu i „piasku”, szerzy się w naszym klubie, o czym można przeczytać w innych zakładkach.

Klubowicze korzystający z komputerowego programu-kombajnu Ham Radio Deluxe mogą także w sposób zautomatyzowany umieszczać dodatkowo dane o swoich QSO w internecie. Dzięki takiemu oprogramowaniu świat staje się mniejszy, a log z danymi o łącznościach jest zawsze pod ręką.

Poniżej można zobaczyć ostatnie łączności naszych Klubowiczów:

Sławomira SQ2HCZ, Mariusza SP2VSP, Sławomira SP2JST, Tomasza SP2JAR, Tomasza SQ2ICT,  Jerzego SQ2RCJ

Czytaj całość »

Opublikowano w dziele: Aktywność na pasmach, Szkolenie radiooperatorów
5-Sty-2012

Andrzej SP2CA na falach Radia Zet w rozmowie z Januszem Weissem

Jedna z niezwykle popularnych audycji radiowych z cyklu Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie poświęcona została krótkofalarstwu.

Andrzej SP2CA

Redaktor Janusz Weiss z Radia Zet zatelefonował do naszego klubowego kolegi Andrzeja Sp2Ca: SP2CA o naszym hobby

Gorąco zachęcam do wysłuchania bardzo interesującej rozmowy o krótkofalarskiej pasji i wielkiej radości, którą można czerpać z tego wspaniałego, elitarnego hobby.

 

Czytaj całość »

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Spotkania i wyjazdy, Szkolenie radiooperatorów
25-Lis-2011

Titawa w klubie :)

Ti, ti, ta, ta, czyli pierwsze kroki w telegrafii 🙂

 

Opublikowano w dziele: Szkolenie radiooperatorów
8-Lis-2011

Powitanie w gronie hams

Witamy w gronie nadawców czterech naszych kolegów klubowych,
którzy w ostatnim czasie otrzymali następujące znaki:

  • Grzegorz Błoński – SQ2RBY
  • Sławomir Tecław – SP2JST
  • Krzysztof Węgierski – SP2MBN
  • Michał Skowrońsk i- SP2MSC

W imieniu całej społeczności klubowej wszystkich
nowolicencjonowanych kolegów witamy w gronie licencjonowanych nadawców SP. Gratulujemy!
Wszystkim życzymy szybkiego uruchomienia się na pasmach, wielu ciekawych
łączności i satysfakcjonujących wyników w pracy radioamatorskiej!
Kierownik radiostacji klubowej, Andrzej SP2CA.

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Szkolenie radiooperatorów
1-Paź-2011

Egzamin na świadectwo radiooperatora urządzeń radiowych

15 października 2011 Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Włocławku organizuje państwowy egzamin na świadectwo radioopreratora urządzeń radiowych.

Egzamin będzie przeprowadzony dla operatorów urządzeń w służbie:

  • radiokomunikacyjnej amatorskiej,
  • radiokomunikacyjnej lotniczej,
  • radiokomunikacyjnej morskiej.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie LOK we Włocławku przy ulicy Wroniej 23/25

 

Klubowicze SP2PUT wspierają osoby przystępujące do egzaminu dla radioamatorów swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu podczas środowych spotkań klubowych o godzinie 17-tej.

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Szkolenie radiooperatorów
6-Lis-2010

Egzamin na świadectwo radiooperatora w klubie SP2PUT

phoca_thumb_l_img_6602W dniu 06.11.2010 około godziny 11:00 zakończyła się druga sesja w tym roku na Świadectwo Radioperatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organizatorem był Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT w Bydgoszczy.

Do egzaminu przystąpiło 26 osób. Pytania zorganizowane były w formie testów z podziałem tematycznym na 4 grupy w każdej po pięć pytań.

Najmłodsza uczestniczka egzaminu Sandra 10 lat.

phoca_thumb_l_img_6595

Przystępujący do egzaminu przed jego rozpoczęciem tryskali optymizmem i radością. Po uśmiechu na każdej twarzy dało się odczuć przyjemną atmosferę choć można było też, zauważyć delikatny wzrost adrenaliny, na krótko przed wejściem na salę w celu sprawdzenia tożsamości. Na początku nastąpiło zapoznanie uczestników egzaminu z Komisją i omówione zostały zasady przebiegu egzaminu. Rozdano materiały i wystartowano czas odliczający do końca sesji.

Czytaj całość »

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Spotkania i wyjazdy, Szkolenie radiooperatorów
13-Sty-2010

Zezwolenia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są

dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 (wiek – ukończone 15 lat),
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 (wiek – ukończone 10 lat).

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami)  o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.

W przypadku odstąpienia do egzaminu w planowanym terminie, na wniosek zainteresowanego opłata podlega zwrotowi  albo zaliczeniu na poczet udziału w egzaminie w późniejszym  terminie. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji lub zmianie terminu (miejsca) należy składać w Sekretariacie Komisji w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1. Opłata za egzamin na świadectwo:

klasy A – 50 zł,

klasy C – 25 zł,

2. Opłata za wydanie świadectwa:

klasy  A – 25 zł,

klasy  C – 15 zł,

3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

4. Opłata za wymianę świadectwa (np. z B na A lub z D na C) – 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt. 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

NBP O/O Warszawa

49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

 

Obowiązkowo należy podać:

 

tytuł wpłaty: – za egzamin i wydanie świadectwa w służbie amatorskiej – imię i nazwisko (osoby przystępującej do egzaminu).

Kompletne wnioski osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu, powinny zostać złożone w Sekretariacie Komisji w Warszawie. Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni przed wskazanym na nim terminie egzaminu. (najpewniej pocztą poleconą)

Opublikowano w dziele: Szkolenie radiooperatorów
30-Paź-2009

Lista krajów DXCC które nie posiadają biura QSL

LISTA KRAJÓW KTÓRE NIE POSIADAJĄ BIURA QSL

 

PREFIKSY WG DXCC  Stan w dniu 30.09.2009

Czytaj całość »

Opublikowano w dziele: Komunikaty dla Klubowiczów, Szkolenie radiooperatorów