Klub SP2PUT

Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy

6-Lis-2010

Egzamin na świadectwo radiooperatora w klubie SP2PUT

phoca_thumb_l_img_6602W dniu 06.11.2010 około godziny 11:00 zakończyła się druga sesja w tym roku na Świadectwo Radioperatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organizatorem był Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT w Bydgoszczy.

Do egzaminu przystąpiło 26 osób. Pytania zorganizowane były w formie testów z podziałem tematycznym na 4 grupy w każdej po pięć pytań.

Najmłodsza uczestniczka egzaminu Sandra 10 lat.

phoca_thumb_l_img_6595

Przystępujący do egzaminu przed jego rozpoczęciem tryskali optymizmem i radością. Po uśmiechu na każdej twarzy dało się odczuć przyjemną atmosferę choć można było też, zauważyć delikatny wzrost adrenaliny, na krótko przed wejściem na salę w celu sprawdzenia tożsamości. Na początku nastąpiło zapoznanie uczestników egzaminu z Komisją i omówione zostały zasady przebiegu egzaminu. Rozdano materiały i wystartowano czas odliczający do końca sesji.

Czytaj całość »

Opublikowano w dziale: Komunikaty dla Klubowiczów, Spotkania i wyjazdy, Szkolenie radiooperatorów
28-Sie-2010

Dożynki w Białych Błotach

W dniu 28.08.2010 r. stacja klubowa SP2PAQ brała udział w Dożynkach gminy Białe Błota. Zaprezentowano między innymi wiekowy sprzęt do łączności typu R140, oraz przeprowadzono szereg łączności emisjami CW, RTTY oraz SSB. Imprezę można było oglądać na żywo, dzięki przekazom z trzech kamer, które relacjonowały na bieżąco sytuację wokół stacji SP2PAQ.

Czytaj całość »

Opublikowano w dziale: Spotkania i wyjazdy
18-Cze-2010

Zajęcia dla dzieci z udziałem SP2PAQ

Stacja SP2PAQ w dniu 17/06/2010 w Łochowie k. Bydgoszczy stacja klubowa SP2PAQ zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży z rejonów najbardziej dotkniętych powodzią, która miała miejsce w tym roku. Podczas zajęć zaprezentowano walki robotów, loty modelem RC śmigłowca, pokaz łączności w paśmie 3,5MHz.. Odbyły się też krótkie zajęcia poświęcone przybliżeniu hobby krótkofalarskiego w formie prezentacji, którą poprowadził nasz kolega SQ2BVN Mariusz. Przebieg zajęć można było oglądać na stronie klubowej SP2PAQ z trzech rozstawionych kamer. Na zakończenie przedstawiciele PZK rozdali wraz z członkami klubu pamiątkowe dyplomy.

Zobacz zdjęcia …

Opublikowano w dziale: Spotkania i wyjazdy
15-Maj-2010

Montaż i uruchomienie przemiennika SR2U w Bydgoszczy

13-Kwi-2010

Nowy przemiennik w Bydgoszczy SR2U

Od kilku miesięcy w Akademickim Klubie Krótkofalowców trwają prace nad zbudowaniem i uruchomieniem w Bydgoszczy nowego przemiennika pracującego w paśmie 2m. Stało się to możliwe za sprawą kilku zapaleńców, którzy od dłuższego czasu dyskutowali nad koncepcją jego budowy. W naszych głowach zrodził się projekt przemiennika w niekonwencjonalnej postaci: jeden nadajnik plus trzy odbiorniki. Całość połączona ze sobą poprzez sieć informatyczną.

Takie rozwiązanie spowodowało, że koszt budowy okazał się stosunkowo wysoki. Ponieważ zaistniała możliwość zakwalifikowania części przedsięwzięcia jako pracy dydaktyczno – naukowej dla studentów Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki UTP, uzyskaliśmy akceptację i szerokie wsparcie Władz uczelni do naszych poczynań.  Otrzymaliśmy fundusze przeznaczone na zakup terminali i podzespołów elektronicznych oraz możliwość wykorzystania do instalacji obiektów i sieci informatycznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego bez ponoszenia kosztów eksploatacji.

Położenie i przestrzenne ukształtowanie Bydgoszczy spowodowało, że zdecydowaliśmy się na budowę przemiennika w układzie: jeden nadajnik i trzy odbiorniki połączone ze sobą siecią. Chodziło o to, żeby zapewnić dobry zasięg nadawania i odbioru dla stacji będących w ruchu z pojazdów mechanicznych w promieniu ok. 50 km oraz zapewnić pole stabilnego odbioru na terenie całej Bydgoszczy dla stacji przenośnych. Wykorzystując dostępne obiekty UTP zdecydowaliśmy na umieszczenie nadajnika w wysokim punkcie miasta, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej, a odbiorników – pierwszego o dużym zasięgu w naszym klubie przy ul. Kaliskiego, drugiego – lokalnego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej oraz trzeciego w zachodniej części miasta. Jego lokalizacja jeszcze nie jest oczywista, ale najkorzystniej byłoby umieścić go na Osowej Górze (szukamy lokalizacji).

Rozwiązanie z wieloma odbiornikami stwarza konieczność prowadzenia ciągłej analizy siły sygnałów odbieranych przez poszczególne odbiorniki oraz „wpuszczenie” w tor transmisyjny aktualnie najmocniejszego sygnału.   Pierwszym problemem do pokonania było opracowanie algorytmu kompresji sygnałów audio na bazie programu operacyjnego LINUX w taki sposób, żeby uzyskać minimalny czas opóźnienia transmisji przy minimalnych zniekształceniach. Autorem tego opracowania jest  Artur SP2AGX. Jego dziełem jest również oprogramowanie terminali do obsługi nadajnika i odbiorników.

Pozyskane z uczelni środki finansowe choć spore, okazały się niewystarczające aby dokonać zakupu czterech radiotelefonów UKF FM, tyluż anten, terminali oraz kabli i pozostałego wyposażenia.

Najdroższych elementów nie musieliśmy kupować, bo z pomocą przyszli nam życzliwi koledzy. Radiotelefony nieodpłatnie pozyskaliśmy od Henryka SQ2AHJ, p. Leszka Łukasiewicza – P.H.U. „Gayus” oraz od Waldemara SP2RXH, który je wszystkie przywrócił do stanu używalności i oprogramował.  Trzy anteny „Big Star” wykonał dla nas Kazimierz SP2SWT,czwartą antenę podarował Grzegorz SQ2WLO.

Ze starych komputerów wykorzystaliśmy zasilacze, które zostały przystosowane do wymagań sprzętowych.

Na miesiąc przed oficjalnym uruchomieniem przemiennika stan prac wygląda następująco:

–         wykonano i  uruchomiono zespół nadajnika w oparciu o radiotelefon YAESU/STABO RTL 2007, do którego dobudowano generator CTCSS wykonany przez kolegów Wojtka i Szymona w oparciu o procesor  jednoukładowy,

–         wykonano zespół odbiornika na bazie radiotelefonu YAESU VX 1000 . Aktualnie trwa dopracowanie współpracy pomiędzy tymi elementami,

–         doprowadzenie łącza optycznego w miejscu instalacji nadajnika.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ale nie brak nam zapału i determinacji. Wiemy, że to co sobie zaplanowaliśmy zrobimy w wyznaczonym czasie. Planujemy oficjalne uruchomienie przemiennika w dniu 15 maja br, na obchody pięciolecia działalności AKK. Otrzymaliśmy już pozwolenie radiowe i znak SR2U.

Akademicki Przemiennik Bydgoski pracować będzie na kanałach : odbiorniki na 145,100  MHz a nadajnik na 145,700 MHz z mocą 10W. Do otwarcia konieczne będzie użycie tonu CTCSS = 67 Hz.

Opublikowano w dziale: Konstrukcje i sprzęt, Przemiennik SR2U
13-Sty-2010

Zezwolenia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są

dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 (wiek – ukończone 15 lat),
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 (wiek – ukończone 10 lat).

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami)  o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.

W przypadku odstąpienia do egzaminu w planowanym terminie, na wniosek zainteresowanego opłata podlega zwrotowi  albo zaliczeniu na poczet udziału w egzaminie w późniejszym  terminie. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji lub zmianie terminu (miejsca) należy składać w Sekretariacie Komisji w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1. Opłata za egzamin na świadectwo:

klasy A – 50 zł,

klasy C – 25 zł,

2. Opłata za wydanie świadectwa:

klasy  A – 25 zł,

klasy  C – 15 zł,

3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

4. Opłata za wymianę świadectwa (np. z B na A lub z D na C) – 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt. 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

NBP O/O Warszawa

49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

 

Obowiązkowo należy podać:

 

tytuł wpłaty: – za egzamin i wydanie świadectwa w służbie amatorskiej – imię i nazwisko (osoby przystępującej do egzaminu).

Kompletne wnioski osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu, powinny zostać złożone w Sekretariacie Komisji w Warszawie. Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni przed wskazanym na nim terminie egzaminu. (najpewniej pocztą poleconą)

Opublikowano w dziale: Szkolenie radiooperatorów
13-Lis-2009

Jak bez zadyszki dostroić antenę

Często zdarza się, że dostrojenie anteny kojarzy się z niezliczoną ilością wizyt na dachu, wielokrotnym podnoszeniu i opuszczaniu jej, aby metodą kolejnych przybliżeń uzyskać zadowalający efekt – niski współczynnik fali stojącej (SWR). Aby uniknąć tych problemów i z łatwością dostroić antenę proponuję zastosowanie metody, którą nazwałem „matematyczną”.

Czytaj całość »

Opublikowano w dziale: Konstrukcje i sprzęt
30-Paź-2009

Lista krajów DXCC które nie posiadają biura QSL

LISTA KRAJÓW KTÓRE NIE POSIADAJĄ BIURA QSL

 

PREFIKSY WG DXCC  Stan w dniu 30.09.2009

Czytaj całość »

Opublikowano w dziale: Komunikaty dla Klubowiczów, Szkolenie radiooperatorów
20-Gru-2008

Spotkanie opłatkowe 2008

Fotorelacja z tradycyjnego świątecznego spotkania Klubowiczów.

 

Opublikowano w dziale: Komunikaty dla Klubowiczów
13-Lis-2008

Mikrofon stołowy na pantografie

Podstawowym zadaniem mikrofonu stołowego jest „uwolnienie” rąk, zwłaszcza podczas zawodów itp. Zakup markowego mikrofonu wiąże się z sporym wydatkiem, liczonym w setki złotych, dlatego chciałbym zaproponować samodzielne wykonanie wygodnego w użyciu i zarazem taniego mikrofonu „stołowego”, którego całkowity koszt wykonania mieści się w kwocie poniżej 100 zł.

Czytaj całość »

Opublikowano w dziale: Konstrukcje i sprzęt