Pionerzy Polskiej Radiotechniki

Powrót Spis treści Następna Ostatnia

    W większości dotychczasowych opracowań poświęconych historii radia i radiotechniki w Polsce przedstawiane były głównie dzieje firm, organizacji lub instytucji zasłużonych na tym polu. I tak dostępne są, zarówno w internecie jak i w wydawnictwach drukowanych obszerne opracowania dotyczące historii radiofonii w Polsce w ogólności, a Polskiego Radia w szczególności, historii krótkofalarstwa i Polskiego Związku Krótkofalowców, firm produkujących odbiorniki radiowe i podzespoły. W wielu publikacjach można obejrzeć obszerne galerie zdjęć zabytkowych odbiorników, zapoznać się z ich parametrami i schematami, istnieje także spore grono zbieraczy starych odbiorników, którzy specjalizują się w ich naprawach i restauracji. Nazwiska osób, których wkład pracy umożliwił ten rozwój padają w takim kontekście stosunkowo rzadko i naogół wymienanych jest kilka najbardziej zasłużonych osób. Z historii radiotechniki światowej przeważnie znani są Popow i Marconi, czasami bywa wspominany Roberto Landell de Moura a znajomość polskich pionierów radiotechniki ogranicza się do kilku nazwisk: prof. prof. Groszkowskiego, Rotkiewicza, czasami Manczarskiego (chociaż w ostatnich latach życia był on częściej kojarzony z badaniami nad sprawami parapsychologii), w kręgach krótkofalarskich wymienia się nazwiska Heftmana, Ziembickiego i to niestety wszystko...       >>> ....


Spis treści


Wstęp
Kalendarium

  Sylwetki

Banachiewicz, Tadeusz
Barwicz, Wiesław
Biernacki, Wiktor
Cetner, Władysław
Czochralski, Jan
Danilewicz, Ludomir
Darecki, Stefan
Drewnowski, Kazimierz
Dyrna, Fryderyk Jerzy
Fryze, Stanisław
Goebel, Kazimierz Fryderyk
Gorczyński, Władysław Józef
Groszkowski, Janusz
Hahn, Stefan Ludwik
Heftman, Tadeusz
Heller, Władysław
Hubert, Tadeusz Cezary
Hupert, Juliusz
Infeld, Leopold
Jellonek, Andrzej
Jelonek, Zygmunt Janusz
Jeżewski, Mieczysław
Jodko-Narkiewicz, Jakub
Jurkiewicz, Emil
Karaffa-Kraeuterkraft, Zygmunt
Kasperowicz, Witold Włodzimierz
Kibiński, Michał
Kiełpiński, Mieczysław
Kijak, Stefan Wawrzyniec
Kotula, Brunon
Krulisz, Egon Kazimierz Franciszek
Litwin, Romuald
Machcewicz, Jan
Magnuski, Henryk
Majcher, Janusz Antoni
Malarski, Tadeusz
Mamlok, Jakub
Manczarski, Stefan
Markowski, Bolesław Dionizy
Markowski, Włodzimierz
Matusiak, Tadeusz
Noworolski, Stanisław Marcin
Ochorowicz, Julian
Odyniec, Janusz
Odyniec, Stanisław
Plebański, Józef Adam
Pollak, Karol
Pożaryski, Mieczysław
Prószyński, Kazimierz
Rabęcki, Władysław Daniel
Rotkiewicz, Wilhelm
Rybczyński, Witold
Ryżko, Stanisław
Siciński, Leszek
Smoliński, Adam Karol
Sokolcow, Dymitr
Stalinger, Eugeniusz
Struszyński, Wacław
Suski, Marian
Szczepanik, Jan
Tarło-Maziński, Włodzimierz
Trembiński, Władysław Arnold
Wolfke, Mieczysław Władysław
Zagajewski, Tadeusz
Zębik, Antoni
Ziembicki, Jan

Krótkofalowcy
Radiotechnicy wojskowi

Stowarzyszenie Radjotechników Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Teletechników Polskich
Radjo-Klub Zachodniopolski w Poznaniu
Lwowski Klub Krótkofalowców
Polski Związek Krótkofalowców

 Wydawnictwa książkowe

Zasady magnetyzmu i elektryczności (1897)
Nowe dziedziny widma (1898)
Über die Ausbreitung der Wellen in der Drahtlosen Telegrafie auf der Erdkugel (wyd. niem. 1913)
Elementarna radiotelegrafia (wyd. pol. i ros. 1917)
Zasady radjotelegrafji (1918)
O czem radjotelegrafista wojskowy wiedzieć powinien (1919)
Radjotelefoniczne aparaty odbiorcze jednolampowe oraz odbiornik z detektorem kryształkowym (początek lat 20-tych; przed 1924)
Seria "Samouczek Techniczny" (lata 1920-te)
Pracownia Radjoamatora (lata 1920-te)
Telegraf Morse'a - wskazówki do budowy modelu wraz z objaśnieniami teoretycznemi (lata 1920-te)
Odbiornik krótkofalowy (lata 1920-te)
Domowa stacja elektryczna (lata 1920-te)
Radjotelegrafja i radjotelefonja (1922)
Radjotelegrafja (1923)
O Radjotelegrafji (1923)
Prądy termoelektronowe (lampy katodowe) (1924)
Radjo jako sport (1924)
Teoretyczne i praktyczne wskazówki dla amatorów radiotechniki (1924)
Radjotelefonja i radjotelegrafja (1925)
Radjo a życie (1925)
Radjotechnika dla wszystkich (wyd. 1 - 1925; wyd. 2 - 1927)
Telefonografja i radjotelefonografja (1926)
Budowa wzmacniaczy (1926)
Pierwsza książka radjoamatora (wyd. 1 - 1926, wyd. 2 - 1927)
Teczka Radjo-Amatora (1926)
Jednolampowy aparat radjoodbiorczy z zasięgiem na całą Europę (1926)
Anteny (1927)
Poradnik dla Radjoamatorów (1927)
Radjoencyklopedja (1927)
Elementarz radjoamatora (1927)
Odbiornik członowy kombinowany (1927)
Parlofon elektryczny (1927)
Lampy elektronowe (1927)
20 Radjoodbiorników kryształkowych (1927)
Zasady Radjofonji (1928)
26 Radjoodbiorników kryształkowych (1928)
Zasady Radjotelegrafji i Radjotelefonii (1929)
Radjo-arkusze (przełom lat 1920-tych/1930-tych)
Radiotechnika w pytaniach (??)
Warsztat radioamatora (??)
Harce elektronów (1930)
X lat Polskiego Radja (1935)
Dlaczego krótkie fale? (1935)
Telewizja (1936)
Radiotechnika (1936)
ABC radiosłuchacza (1936?; po reformie pisowni w 1936 r.)
Radiotechnika (1937)
Radio w Polsce w latach 1935-1938 (1938)
Kulisy radiofonii (1938)
Radiotechnika i lampy elektronowe (1938)
Przenoszenie obrazów na drodze elektrycznej i telewizja (1938)
Na Polskiej Antenie (1938)
Radio informator - kalendarz przewodnik radiosłuchacza na rok 1938 (1938)
Radio informator - kalendarz przewodnik radiosłuchacza na rok 1939 (1939)
Kryształek na głośnik bez wzmacniacza (1939)
Dwudziestolecie komunikacji w Polsce odrodzonej (1939)
Pozostałe wydawnictwa książkowe (okres międzywojenny)
Co to jest radar (1948)
Radiofonia cz. 1 i 2 (1949)
Miernictwo Radiotechniczne (1952)
Zasady radiokomunikacji (1953)
Urządzenia Radionadawcze (cz. 1 - 1953, cz. 2 - 1956)
Technika odbioru radiowego (wyd. 1 - 1954; wyd. 2 - 1955; Miernictwo - 1963)
Wytwarzanie drgań elektrycznych (1957)
Podstawy radiokomunikacji (1964)
Radiokomunikacja satelitarna (1964)
Teoria pola elektromagnetycznego (1968)
Wybrane zagadnienia elektroniki i telekomunikacji (1968)
Wzmacniacze rezonasowe i generatory mocy wielkiej częstotliwości (wyd. 1 - 1968; wyd. 2 - 1971)
Podręczniki akademickie - elektronika (lata 1960-te i 1970-te)

 Czasopisma i wydawnictwa jednorazowe

Czasopisma radiotechniczne i periodyki (1924-1939)
Krótkofalarstwo i jego znaczenie dla potrzeb Państwa (rozprawa; 1930)
Widmowy czętościomierz kwarcowy (1930)
Lampa dwusiatkowa w układzie pozornie symetrycznym (1930)
Co to jest krótkofalarstwo (z lat 1930-tych)
Znaczenie krótkofalarstwa dla potrzeb państwa (fragment broszury; 1936)

 Technika

Telefotoskop Juliana Ochorowicza (1878)
Telektroskop Jana Szczepanika (1896)
Telektroskop Mieczysława Wolfke (1898)
Telefot Kazimierza Prószyńskiego (1898)
Metoda Czochralskiego (1916)
Odbiornik St. Manczarskiego (1922)
Radiokomunikacja (1918-1939)
Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna w Boernerowie i Grodzisku Mazowieckim (1923 - 1939)
Technika odbiorcza - radiofonia (1922-1939)
Technika krótkofalarska (1918-1939)
Technika krótkofalarska - fale krótkie (1924-1939)
Technika krótkofalarska - fale ultrakrótkie (1924-1939)
Technika nadawcza - radiofonia (1925-1939), m.in. stacja nadawcza P.T.R z r. 1925 i stacja w Raszynie - 1931 r.
Radiostacja Jana Ziembickiego (1924)
Radiostacja amatorska Tadeusza Heftmana (1925)
I Ogólno-Krajowa Wystawa Radjowa w Warszawie (1926)
Antena kompensacyjna St. Manczarskiego (1929)
Radiostacja Jana Ziembickiego (1929)
Detefon i Amplifon Wilhelma Rotkiewicza (lata 1930-te)
Telewizja (lata 1930-te)
Odbiorniki telewizyjne (lata 1930-te)
Profesjonalny i wojskowy sprzęt łączności (lata 1930-te)
Krótkofalowa radiostacja przenośna polskiej wyprawy na Spitzbergen (1934)
Wojskowy sprzęt łączności konstrukcji Tadeusza Heftmana (1940-1944)
Radiostacja "Błyskawica" (1944)
Radiostacja "Burza" (1944)
Zespół radiowy nr. 10 (1944)
Radiolokacja (1948 - )
Radioodbiorniki "Pionier" i "Mazur" Wilhelma Rotkiewicza (lata 1948 - 1959)
Radioastronomia (1954 - )
Odbiornik telewizyjny "Wisła" (1956)
Odbiornik telewizyjny "Belweder" (1958)
Pierwszy powojenny odbiornik turystyczny "Szarotka" (1958)
Pierwszy tranzystorowy radioodbiornik "Eltra" (1958 - 1959)
Tranzystorowy radioodbiornik "Koliber" (1960)

 Nauka i szkolnictwo

Politechnika Lwowska
Politechnika Warszawska
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Gdańska

 Dodatki

Historyczna technika radiokomunikacji
Nadawcze stacje radiofoniczne w Polsce i ich częstotliwości pracy (1924-1939)
Historyczne systemy telewizyjne
Historyczne systemy faksymile
Historyczna technika radarowa
Lampy elektronowe

  Dodatki specjalne

Pierwszy polski podręcznik elektrotechniki (1784)
Teoria promionków Jędrzeja Śniadeckiego
Brzozowski, Karol
Machalski, Henryk
Sokulski, Franciszek

 
Bibliografia