Klub SP2PUT

Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy

17-Lis-2017

Dyplom Jubileuszowy – 60 lat Bydgoskiego Oddziału PZK

Od dziś 17 listopada do 17 grudnia 2017 roku można prowadzić łączności i nasłuchy zaliczane do zdobycia Dyplomu Jubileuszowego 60 lat Bydgoskiego Oddziału PZK.

REGULAMIN

Wstęp

 1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny” składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK: OT-04, OT-26.
 2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Ziemi Kujaw i Pomorza.
 3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami z Oddziałów OT04 i OT 26 (byłe województwo bydgoskie).
 4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach od 17.11.2017 do 17.12 2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją.
 5. Regulamin DYPLOMU zostanie zamieszczony na stronie OT 04 – ot04.pl i OT 26 – http://www.otpzk26.org

Warunki uzyskania: nagród, pucharów, dyplomów

 1. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) dającą punkty do DYPLOMU bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność, z co najmniej jedną stacją klubową lub okolicznościową. Niezaliczane są łączności przez przemienniki, cros-band, echolink i modulacją mieszaną.
 1. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów  dla uczestnika spoza Rejonu kujawsko-pomorskiego.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów dla wszystkich uczestników.

W przypadku równej ilości punktów, zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

Punktacja dyplomowa

 1. Stacje klubowe organizatorów: SP2PBY, SP2PUT, SP2PBM, SP2PMK, SP2KPD, SP2KJH, SP2TMT, SP2ZAO, SP2ZCI, SP2PAQ, SP2PIK – 10 pkt.
 2. Stacje indywidualne Oddziału OT 04 oraz stacje: SP2FMN, SP2HGV, SP2EPV, SP2AQB, SP2MKZ – 5 pkt.
 3. Stacje okolicznościowe indywidualne i klubowe – 15 pkt.
 4. Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:
  Stacje z: SP – 60 pkt, EU – 30 pkt, DX – 20 pkt.

Pozostałe informacje

 1. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e-mail nadawcy i jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca grudnia 2017 roku na adres 60@ot04.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail oraz oświadczenie następującej treści; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów akcji Dyplomowej z okazji 60 lat Oddziału Bydgoskiego PZK”, podpis (imię, nazwisko, znak) składającego oświadczenie.
 3. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi do 28.02.2018 r.
 4. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje są ostateczne.

 

Opublikowano w dziele: Aktywność na pasmach, Komunikaty dla Klubowiczów
5-Wrz-2013

80 rocznica powstania klubu krótkofalarskiego w Bydgoszczy

Ponieważ zbliża się 80 rocznica powstania klubu krótkofalarskiego w Bydgoszczy podczas ostatniego spotkania Andrzej zaproponował uczczenie tej rocznicy po przez pracę na paśmie pod znakiem okolicznościowym oraz wydaniem okolicznościowej karty QSL (wsparcie ze strony OT PZK w Bydgoszczy).

Padła także druga propozycja w postaci dyplomu za przeprowadzenie łączności z członkami klubu na pasmach amatorskich i uzbieranie punktów lub liter. Aby dyplom stanowił wyzwanie i atrakcję czas akcji został by ograniczony do 7-10dni. Stacja klubowa w takim przypadku mogła by być „Jokerem”.

W związku z powyższym proszę o zgłoszenia osób które mogą wspomóc tą akcję pracą na pasmach ze swojego QTH lub z klubu.

Zgłoszenia proszę przesyłać na mój adres mailowy sq2hcz(małpa)gmail.com wraz z informacją jeśłi wesprzesz jedną z tych aktywności swoją pracą na paśmie.

Druga propozycja wymaga by aktywnych było na paśmie około 10 stacji. W zależności od ilości chętnych podejmiemy decyzję w najbliższą środę o rodzaju aktywności.

Sławek SQ2HCZ

Opublikowano w dziele: Aktywność na pasmach, Komunikaty dla Klubowiczów
8-Sie-2012

95 LAT BYDGOSKIEGO HARCERSTWA

Dziś rozpoczyna się akcja upamiętniająca początki bydgoskiego harcerstwa, której organizatorami są Hufiec Bydgoszcz – Miasto oraz Harcerskie Kluby Łączności:  „Emiter” SP2ZCI i „Dromader” SP2ZAO.

 

 

 

 

 

 

 

8 sierpnia 1917 r. odbyło się pierwsze spotkanie skautów w Bydgoszczy.

Z okazji 95 rocznicy tej historycznej zbiórki w dniach 8.08.2012 – 9.09.2012 harcerze z bydgoskich klubów łączności pracować będą pod znakiem okolicznościowym 3Z95HB.

REGULAMIN DYPLOMU „95 LAT BYDGOSKIEGO HARCERSTWA”

TERMIN

 • 08.08 ÷ 31.10.2012 r.

PASMA I EMISJE

 • Wszystkie pasma i emisje amatorskie zgodnie z band planem.

WYMAGANIA

 • Aby ubiegać się o wydanie dyplomu należy w/w terminie zgromadzić
  minimum 10 punktów od 4 różnych stacji oraz nadesłać zgłoszenie na dyplom w wyznaczonym terminie.

PUNKTACJA

 • Stacje biorące udział w akcji dyplomowej w czasie qso przydzielać będą punkty:
  3Z95HB (łączność obowiązkowa) – 3pkt.
  SP2ZAO – 2 pkt.
  SP2ZCI – 2 pkt.
  członkowie klubów SP2ZCI i SP2ZAO – 1 pkt.
 • (SP2JBJ, SQ2SDJ, SQ2FRQ, SP2QVH, SP2UKM, SP2RIY, SP2RIQ, SQ2WKH, SQ2LXL, SP2RXH, SP2RXV, SQ2OMF, SQ2LXB, SQ3LVR itd. )
 • Za qso w zawodach (np. KAMYKOWE WICI) punkty należy przydzielać sobie automatycznie.

WYDAWANIE DYPLOMÓW

 • Dyplomy w wersji elektronicznej (bezpłatne) zostaną wysłane niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zgłoszenia.
 • Dyplomy w formie tradycyjnej (koszt: 20zł) rozsyłane będą po 10 grudnia 2012 r.

ZGŁOSZENIA

 • Jako zgłoszenie wystarczy przysłać na adres sp2zao@interia.eu wyciąg z logu w formacie cabrillo do dnia 15 listopada 2012 r. Dopuszcza się również zgłoszenia w tradycyjnej formie przesyłane na adres: SP2ZCI ul. Wczasowa 3, 86-065 Łochowo.

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz finalnej formy dyplomu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Opublikowano w dziele: Aktywność na pasmach, Komunikaty dla Klubowiczów, Szkolenie radiooperatorów